Patriarhul Daniel, în Pastorala de Paşti: Aduceţi bucurie în casele celor orfani, bolnavi, bătrâni, săraci, îndoliaţi şi singuri

15 Apr 2017
Patriarhul Daniel, în Pastorala de Paşti: Aduceţi bucurie în casele celor orfani, bolnavi, bătrâni, săraci, îndoliaţi şi singuri

Patriarhul Daniel spune în pastorala de Paşti că Dumnezeu l-a înviat de Iisus din morţi pentru ca toată lumea să Îl recunoască şi să Îl slăvească pe Mântuitor.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române mai spune că Iisus nu a răspuns la violenţă cu violenţă, ci s-a rugat pentru iertarea ucigaşilor Săi, conform news.ro.

"​Invidiat şi prigonit de cărturarii şi fariseii care pierduseră în mare parte capacitatea de a simţi prezenţa lui Dumnezeu în istorie, trădat şi vândut de ucenicul robit de patima iubirii de arginţi (Iuda Iscarioteanul), judecat sumar şi superficial de către Ponţiu Pilat care pierduse simţul dreptăţii, părăsit şi neînţeles de ucenicii sau prietenii descurajaţi din prea multă teamă, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor, a fost răstignit pe Cruce, între doi tâlhari făcători de rele. Sfintele Evanghelii ne arată, însă, că, înainte de răstignire şi moarte, Iisus nu a răspuns la violenţă cu violenţă, refuzând folosirea sabiei pregătită de Simon-Petru şi nu a răspuns la răutate cu răutate, ci S-a rugat pentru iertarea ucigaşilor Săi, zicând: «Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac». Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că prin puterea Crucii Sale sau a iubirii Sale smerite şi jertfelnice, Domnul Iisus Hristos a biruit şi duhurile rele sau necurate încât «dezbrăcând (de putere) începătoriile şi stăpâniile (diavoleşti), le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin Cruce»", mai spune patriarhul României.

Numai cu ajutorul lui Dumnezeu, numai uniţi cu Hristos prin rugăciune şi prin împlinirea poruncilor Lui în viaţa noastră, putem birui şi noi păcatul, iadul şi pe diavolul, ca forme de existenţă egoistă, arată Preafericitul Daniel.

"Învăţăm din acest adevăr al biruinţei lui Hristos Cel răstignit şi înviat că numai cu ajutorul lui Dumnezeu, numai uniţi cu Hristos prin rugăciune, prin Sfintele Taine şi prin împlinirea poruncilor Lui în viaţa noastră, putem birui şi noi păcatul, iadul şi pe diavolul, ca forme de existenţă egoistă, pentru a dobândi apoi raiul, adică mântuirea şi viaţa veşnică, prin unirea noastră cu Hristos şi cu Sfinţii Lui, în iubirea veşnică a Preasfintei Treimi" , continuă patriarhul.

El mai spune că atunci când sufletul omului se umple de gânduri rele, de ură, de invidie şi de violenţă, atunci el se deschide spre iad.

"Când sufletul omului se umple de gânduri rele, de viclenie, de ură, de invidie şi de violenţă, atunci el se deschide spre iad. Însă, când sufletul omului se umple de pocăinţă smerită şi iertare sinceră, de pace şi de iubire milostivă, atunci el se deschide spre rai. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos ne învaţă că «Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru». Credinţa noastră în biruinţa lui Hristos Cel înviat asupra păcatului, asupra morţii şi asupra iadului ne întăreşte în lupta noastră cu patimile egoiste individuale sau colective şi în lupta cu duhurile răutăţii, care produc adesea deznădejde sau însingurare în suflete, ceartă şi dezbinare în familie şi societate, violenţă şi crimă, conflicte de putere şi războaie în lume ş.a. Prin urmare, bucuria biruinţei Domnului Iisus Hristos asupra păcatului, asupra morţii şi asupra iadului ne cheamă să ne rugăm şi să lucrăm pentru pace şi viaţă, să aducem bucurie în jurul nostru, ajutând, după putinţă, prin cuvânt şi faptă, pe cei care au nevoie de iubirea şi ajutorul nostru", mai spune Întâistătătorul Bisercii Ortodoxe Române, în pastorală.

Patriarhul îi îndeamnă pe credincioşi să aducă bucurie şi în casele celor orfani, blonavi, bătrâni şi singuri.

"Cu prilejul Sărbătorii Învierii Domnului, vă îndemnăm să aduceţi, prin cuvânt şi faptă bună, bucurie în casele celor orfani, bolnavi, bătrâni, săraci, îndoliaţi şi singuri, astfel încât ei să simtă că iubirea jertfelnică a lui Hristos Cel răstignit şi înviat pentru mântuirea lumii este izvor de lumină, de pace şi de bucurie. Să nu uităm nici pe românii care se află printre străini, departe de Patrie, să-i purtăm în rugăciune şi în iubire frăţească", spune Preafericitul Daniel.

Mesajul se încheie cu formula "Hristos a Înviat".

SHARE
 

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră