Ai o firmă în insolvență? UE promite că scapi integral de datorii în mai puțin de 3 ani

05 Dec 2016 | scris de Istvan Deak
Ai o firmă în insolvență? UE promite că scapi integral de datorii în mai puțin de 3 ani

Ea va garanta că antreprenorii beneficiază de o a doua șansă de a face afaceri după un faliment. De asemenea, va avea drept rezultat proceduri de insolvență mai eficiente pe întreg teritoriul UE.

„Anual, 200.000 de firme din UE intră în faliment, fapt ce are drept rezultat pierderea a 1,7 milioane de locuri de muncă. Acest lucru ar putea fi de multe ori evitat dacă am avea proceduri mai eficiente în materie de insolvență și restructurare. Este vremea să se ofere antreprenorilor o a doua șansă de a reîncepe o afacere prin descărcarea integrală de datorii în termen de cel mult trei ani”, consideră Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen.

Propunerea de directivă se axează pe trei elemente esențiale: principii comune privind utilizarea unor cadre de restructurare timpurie, care vor ajuta întreprinderile să își continue activitatea și să mențină locurile de muncă; norme pentru a permite antreprenorilor să beneficieze de o a doua șansă, întrucât aceștia vor fi descărcați integral de datorii după o perioadă de cel mult 3 ani; măsuri specifice pentru statele membre în vederea sporirii eficienței procedurilor de insolvență, prin reducerea duratei și costurilor excesive ale acestora.

Regulamentul privind procedurile de insolvență din 2015 se concentrează pe soluționarea conflictelor de competență și de legi în procedurile transfrontaliere de insolvență și asigură recunoașterea la nivelul UE a hotărârilor în materie de insolvență. Acesta nu armonizează aspectele de fond ale legislațiilor în materie de insolvență din statele membre.

Diferențele la nivelul cadrelor juridice ale statelor membre au drept rezultat insecuritate juridică, costuri suplimentare pentru investitori în ceea ce privește evaluarea riscurilor acestora, piețe de capital mai puțin dezvoltate și persistența unor obstacole în calea restructurării eficiente a societăților comerciale viabile din UE, inclusiv a grupurilor de întreprinderi transfrontaliere.

SHARE
 

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Externe

Ultima oră