Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

29 Iun 2018
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

În fiecare an, pe data de 29 iunie, facem pomenirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Cei doi apostoli sunt sărbătoriţi împreună pentru că au murit în aceeaşi zi, de 29 iunie a anului 67, în timpul prigoanei creştine declanşată de împăratul roman Nero.

 

Sfântul Apostol Petru, fratele apostolului Andrei, era pescar din Betsaida, localitate în apropierea Lacului Tiberiadei de lângă Marea Galileii. Mai înainte de a fi numit Apostol, acesta se numea Simon. Apostolul Petru este cel mai bătrân dintre cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Adeseori, Petru devine purtătorul de cuvânt al celorlalţi apostoli.

Deşi privilegiul prioritar de a fi descoperit că Iisus este Mesia îi revine Sf. Apostol Andrei (Ioan 1,41), Petru este cel care afirmă cu mai multă tărie acest lucru, fapt pentru care Mântuitorul îl evidenţiază (Matei 16, 13-20). Sfântul Apostol Petru este între primii ucenici care au sosit la mormântul Mântuitorului, după ce femeile anunţa învierea Sa, iar după înălţarea la Cer, se erijează, fără a fi ales de cineva, în conducător al apostolilor, îşi exercită rolul de conducător în numirea celui care îl înlocuia pe Iuda (Fapte l, 15-22).

După pogorârea Sfîntului Duh, Sfântul Petru, se umple de nespusă râvnă şi putere de sus, leapădă frica, aruncă vălul îndoielii, lasă toată neştiinţă şi începe primul a vorbi despre Hristos în adunări, pe străzile Ierusalimului, în templul lui Solomon.(Fapte 2, 14-41). Este unul din cei dintâi apostoli care săvârşeşte o minune în numele lui Iisus (Fapte 3, 1-10).

Îi condamnă pe Anania şi Safira, îl primeşte pe Cornetius în Biserică (Fapte 10, 1-11, 18), ceea ce a fost intepretat ca un prim gest de deschidere a învăţăturii creştine către neamuri, deşi în dispută cu Sf. Apostol Pavel este cel care susţine cererile iudeo-creştinilor privind observarea practicilor impuse de Lege (Galateni 2, 11-21). Iese în evidenţă cu ocazia sinodului apostolilor de la Ierusalim (Fapte 15, 7-11).

Predică Evanghelia fără odihnă în Ierusalim, în Samaria, în Iope, în Lidia şi ajunge pînă la Roma. Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos, după dorinţa sa, zicînd că nu este vrednic să fie răstignit asemenea lui Hristos, la data de 29 iunie 67, alături de Sf. Ap. Pavel la ordinul împăratului român păgân Nero şi a fost înmormântat, potrivit mărturiei preotului roman Caius, slujitor în timpul episcopatului lui Zefirin (199-217), pe locul unde se află astăzi Catedrală Sfântul Petru din Vatican, Roma.

Descoperirile arheologice de sub Basilica Sf. Petru au confirmat traditia.

10 îndemnuri ale Sfântului Apostol Pavel

  • Să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit. (Romani 12, 2)

  •  Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei; Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! (Romani 12, 6-8)

  •  Fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre zidire. Că şi Hristos n-a căutat plăcerea Sa, ci, precum este scris: „Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au căzut asupra Mea”. (Romani 15, 2-3)

  • Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său. (I Corinteni 6,18)

  • Să nu vă lipsiţi unul de altul, decât cu bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, şi iarăşi să fiţi împreună, ca să nu vă ispitească satana, din pricina neînfrânării voastre. ( I Corinteni 7, 6)

  • Ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceţi. (I Corinteni 10, 31)

  •  Nu vă lăsaţi înşelaţi. Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune. (I Corinteni 15, 33)

  •  Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos. (Galateni 6, 2)

  • Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. (Coloseni 2, 8)

  • Fiţi dar următori ai lui Dumnezeu, ca nişte fii iubiţi, și umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă. (Efeseni 5, 1-2)
SHARE
 

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Credinta

Ultima oră