UE a alocat României încă 800 de milioane de euro pentru finalizarea a 10 proiecte de infrastructură

01 Feb 2017 | scris de Istvan Deak
UE a alocat României încă 800 de milioane de euro pentru finalizarea a 10 proiecte de infrastructură

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a aprobat continuarea a 10 proiecte din mai multe regiuni din România, cu o contribuție din partea UE de aproximativ 800 de milioane de euro. Investiţiile au în vedere lucrări de infrastructură începute între 2007 și 2013, care vor putea fi finalizate în actuala perioadă de programare.

„Aceste proiecte reprezintă mai mult decât simple investiţii în infrastructură: folosite în mod eficient pot deveni catalizatori ai dezvoltării la nivel local, regional și național. De aceea este cu atât mai important ca fondurile UE să fie folosite în mod strategic și în concordanță cu prioritățile de investiții din România", a precizat Corina Creţu.

Cele 10 proiecte vizează lucrări de infrastructură în sectoarele de transport, managementul deșeurilor, infrastructura de apă și prevenirea dezastrelor naturale.

Transport

Construcţia şoselei de centură a municipiului Braşov, tronsoanele I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) şi III (DN13-DN1)

Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov–Simeria, componentă a coridorului pan–european IV, tronsonul Sighişoara–Coşlariu

Obiectivele proiectelor de transport cuprind modernizarea infrastructurii şi sporirea vitezei de circulație maximă la 160 km/h pentru trenurile de călători și la 120 km/h pentru trenurile de marfă pe tronsonul Sighişoara-Coşlariu, respectiv construcţia şoselei de centură a Braşovului pentru diminuarea traficului din municipiu.

Managementul deseurilor

Judeţul Caraş-Severin: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor

Judeţul Constanţa: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor

Judeţul Iaşi: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor

Cele 3 proiecte de management al deşeurilor vor contribui la reducerea dimensiunilor depozitelor de deşeuri prin integrarea activităţilor de separare, colectare, transport, tratare, reciclare şi eliminare. De asemenea, se are în vedere închiderea sau reabilitarea depozitelor non-conforme cu standardele europene, potrivit angajamentelor privind mediul înconjurător asumate de România.

Infrastructura de apă

Judeţul Covasna: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

Judeţul Teleorman: Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată

Judeţele Constanţa şi Ialomiţa: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de apă şi a sistemului de canalizare

Judeţele Sibiu şi Braşov: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată

Cele 4 proiecte de apă şi apă uzată includ realizarea de infrastructură şi facilităţi de tratare a apei uzate, cât şi îmbunătăţirea accesului la sistemele de alimentare cu apă potabilă. Această infrastructură va contribui la oferirea de servicii şi la un grad de acoperire în domeniul apei curente şi a celei uzate în conformitate cu directivele europene, în mod special cele legate de calitatea apei şi de tratarea apei uzate în mediul urban.

Prevenirea dezastrelor naturale

WATMAN - Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor – Etapa I

Proiectul WATMAN are ca obiectiv final protejarea populaţiei prin modernizarea infrastructurii de prevenire a inundaţiilor. Acest proiect va permite optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente de la nivel național, informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră, monitorizarea de la distanţă a modului în care se comportă construcțiile hidrotehnice, cât şi integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea rapidă și în timp real între autoritățile responsabile.

SHARE
 

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Business

Ultima oră