Ajutoare pentru familiile cu venituri sub nivelul de trai. Iohannis a promulgat Legea privind venitul minim de incluziune

28 Oct 2016 | scris de Veronica Micu
Ajutoare pentru familiile cu venituri sub nivelul de trai. Iohannis a promulgat Legea privind venitul minim de incluziune

Potrivit actului normativ, venitul minim de incluziune reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile și persoanele singure aflate în situația în care "și-au pierdut sau le-au fost limitate propriile capacități de integrare socială", precum și pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educație.

Venitul minim de incluziune este format din ajutorul de incluziune, ajutorul pentru familia cu copii și suplimentul pentru locuire, însă, în funcție de nevoile persoanelor vizate, acest venit poate fi însoțit de măsuri de asistență socială complementare — stimulente sau facilități contributive.

Ajutorul de incluziune se va acorda persoanelor sau familiilor cu un venit ajustat pe membru de familie de până la 260 de lei, însă pentru persoana singură cu vârsta de cel puțin 60 de ani — limita este de 300 de lei. "În acest caz, se va plăti, sub formă de ajutor de incluziune, diferența dintre suma de 260 de lei pe membru de familie și venitul realizat de familia respectivă în fiecare lună'', se arată în actul normativ.

În cazul familiei biparentale se acordă pentru fiecare copil câte 107 lei și maximum 428 de lei pentru familiile cu patru sau mai mulți copii, iar în cazul familiilor monoparentale se acordă câte 120 de lei pentru fiecare copil, dar maximum 480 de lei pentru familiile cu patru sau mai mulți copii.

Pentru familiile cu venituri cuprinse între 260 și 600 de lei, ajutorul va fi de 85 de lei pentru fiecare copil (maximum 340 de lei pentru familiile cu patru sau mai mulți copii), în cazul familiilor biparentale, și câte 100 de lei pentru fiecare copil (maximum 400 de lei pentru familiile cu patru sau mai mulți copii) în cazul familiilor monoparentale.

Legea mai prevede că suplimentul pentru locuire se acordă diferențiat, în funcție de tipul de combustibil utilizat, și că vor primi acest ajutor familiile care au un venit net ajustat de până la 600 de lei pe lună.

Stimularea ocupării pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare se face prin scutirea de la calculul privind stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei a unui procent de 50% din totalul veniturilor realizate în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau alte forme legale de angajare, dar nu mai mult de 400 lei/familie, se mai arată în lege.

Potrivit legii, persoanele fără adăpost beneficiază de venitul minim de incluziune numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.

Sumele aferente venitului minim de incluziune și măsurilor de asistență socială complementare se acordă din bugetul de stat și, după caz, din bugetele locale.

SHARE
 

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Politic

Ultima oră