Festivalului Internaţional de Jazz Johnny Răducanu

04 Aug 2017 | scris de Alex Revenco
Festivalului Internaţional de Jazz Johnny Răducanu

Ediția a V-a va avea loc în perioada 20-22 octombrie fiind organizată de Consiliul Județean Brăila, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila.  

Festivalul este organizat în scopul omagierii ilustrului brăilean, Johnny Răducanu, a perpetuării operei sale, a personalității sale artistice distincte. Marea sa dragoste pentru orașul natal, Brăila, întrecută doar de dragostea pentru muzică, atenția acordată constant tinerilor creatori sau interpreți de jazz vor fi celebrate anual și în acest mod.

Pe toată durata festivalului vor avea loc recitaluri de jazz, prin care tinerii concurenți și publicul vor putea veni în contact cu nume consacrate ale genului. Festivalul se desfășoară pe doua secțiuni: concurs și recitaluri susținute de artiști prestigioși ai genului.

Condiții - înscriere concurs

La înscrierea pentru concurs pot participa cetățeni români și străini, indiferent de sex și religie. Se pot înscrie în competiție concurenți cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, împliniți până la data preselecției (cerință valabilă și pentru membrii trupelor).

Laureaţii ediţiilor precedente (câştigătorul Trofeului şi câştigătorii premiilor I, II şi III) nu pot participa la concurs. De asemenea, în cazul participării unui concurent la două ediţii consecutive ale festivalului, o a treia participare nu este posibilă. La solicitarea Organizatorului, câștigătorul Trofeului va susţine un microrecital la ediţia imediat următoare a Festivalului; în acest caz va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport, cazare şi masă. Înscrierea concurenților se va face pe baza de: Fișă de înscriere,  Copie C.I./pașaport, Fotografie, tip pașaport pentru fiecare membru al grupului, Două fotografii recente de grup, color, format electronic, Rider Tehnic, Scurt CV artistic, Copie carnet elev/student unde este cazul, pentru a beneficia de facilitățile fiscale existente;

Preselecția

Toate materialele legate de participarea la Festivalul Internaţional de Jazz Johnny

Răducanu (fişe de înscriere, partituri pentru concurs, rider tehnic și piese demo numai în format MP3 și/sau WMA) vor fi trimise până la data de 22 septembrie 2017 pe adresa: festival.braila@gmail.com. Nerespectarea acestui termen va atrage după sine eliminarea din selecția pentru concurs. De asemenea, se precizează că modificarea componenței trupei care a realizat piesele demo, atrage după sine descalificarea. Concurenții admiși vor primi răspuns la data de 29 septembrie 2017.

Numărul maxim admis de concurenți (individual sau grup) – 14. Concurenții declarați admiși în urma preselecției au obligația de a transmite un cont bancar până la data începerii festivalului, în vederea efectuării plăților pentru eventualele premii câștigate.

Taxa de participare este de 50 lei pentru toți concurenții. Concurenții români declarați admiși în urma preselecției vor achita taxa de participare la concurs, prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria Brăila (Cont IBAN RO64 TREZ 1512 1G33 1900 XXXX) sau direct la casieria Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 19 octombrie 2017. Concurenții străini vor plăti taxa de participare în numerar, la casieria Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 19 octombrie 2017. Neachitarea acestei taxe în termenul prevăzut atrage eliminarea din concurs.

Repertoriul de concurs: Piesă standard sau din repertoriul lui Johnny Răducanu (interpretarea unei piese din repertoriul lui Johnny Răducanu fiind considerată un atu) şi o piesă din repertoriul propriu.

Secțiunile concursului: Solist vocal sau instrumentist, Formații (maximum octet), Compoziție - Timpul alocat pentru fiecare evoluție – 15 minute.

Criteriile de evaluare:

I - Vocabular de jazz și improvizație: Evaluarea tipului de limbaj muzical jazz-istic expus în teme și solo-uri. Omogenitate, profunzime, originalitate.

II - Ritm și execuția ritmului- Varietatea și tipurile de ritmuri folosite, stabilitatea și acuratețea tempourilor și a timing-ului. Măsuri simple sau compuse și integrarea muzicală a conceptelor ritmice.

III - Aranjament muzical-Relaționarea cu materialul original și gradul de inovație și creativitate introdus. Elementele de compoziție și forma utilizate, balansul între părți scrise și improvizate.

IV - Sunet/ Tehnica/ Interacțiune/ Nuanțe dinamice, timbrale și expresivitate- Calitatea de emisie sonoră și execuție, nivelul de măiestrie la instrument sau voce, interacțiunea între membrii formației, sau între solist/solistă și formație. Paleta sonoră utilizată și cât de bine sunt stăpânite instrumentele sau vocea, gradul de expresivitate.

V - Prezenta scenica- Impact vizual, prezentare, contact cu publicul, viziune estetică și potențial pe piața muzicală.

VI - Inovație / creativitate în general- Direcția de ansamblu a grupului sau a solistei/solistului vocal, ce propune nou. Cât de prezent este factorul creativ și cum se reflectă în toate celelalte puncte menționate înainte.

Obligațiile concurenților

Orice modificare în rider-ul tehnic/și sau partituri, va fi comunicată cu cel puțin 15 zile înaintea începerii concursului. Modificările survenite după această dată nu vor fi luate în considerare. Prin înscrierea la concurs participanții cesionează drepturile de autor asupra înregistrărilor din cadrul concursului. Achitarea taxei de participare la concurs, prin virament bancar, în intervalul de timp stabilit.

Laureaţii care nu sunt prezenţi la Gala de decernare a premiilor sunt descalificaţi. Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

Obligații organizatori

Organizatorii suportă cheltuielile de cazare și masă pentru toți concurenții. În cazul concurenților minori, organizatorii asigură cazarea și masa unui însoțitor. În cazul în care concurenții majori vin însoțiți (impresar, membru familie, etc.), aceștia din urma își vor suporta cheltuielile de cazare, masă și transport.

Organizatorul asigură transportul de la aeroporturile și Gara de Nord din București până în Brăila și retur, pentru concurenții străini și pentru un însoțitor, în cazul în care concurentul este minor.

Participanții vor beneficia de sistem profesional de sonorizare, tehnician de scenă și sistem de sunet/lumini, precum și de pian acustic, amplificator bass, amplificator chitară, set tobe acustice.

Organizatorul își rezervă dreptul să înregistreze pentru arhiva proprie a concursului evoluțiile scenice ale participanților.

Juriul

Este format din specialiști în domeniu, desemnați de organizator, din România și din străinătate. În juriul preselecţiei se va afla şi preşedintele juriului de concurs. Jurizarea concursului se va face conform Regulamentului de jurizare. Membrul juriului care regăseşte în lista concurenţilor elevi de a căror formare artistică se ocupă sau îl impresariază, se abţine de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalţi membri ai juriului. În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin decizia directă a președintelui juriului. Nu se acordă premii Ex Aequo. Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare. Toate deciziile juriului sunt definitive și fără drept de contestație. Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior lista fiind publicată pe site-urile Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, al Consilului Județean Brăila și al Festivalului.

Premii

Trofeul Johnny Răducanu – 5.000 euro, Cel mai bun solist instrumentist – 2.500 euro, Cel mai bun solist vocal – 2.500 euro, Cea mai buna formație – 3.000 euro, Premiul pentru cel mai promițător tânăr interpret – 2.500 euro, Premiul pentru cea mai bună compoziție – 2.500 euro

 

 

 

SHARE

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Muzica

Ultima oră