Închidem două mine, apoi alocăm 100 de milioane de euro pentru atenuarea impactului social

04 Dec 2016 | scris de Istvan Deak
Închidem două mine, apoi alocăm 100 de milioane de euro pentru atenuarea impactului social

În urma deciziei României de închidere a două unități miniere necompetitive, aceasta a notificat Comisiei, în noiembrie 2016, că intenționează să acorde o finanțare publică în valoare de 447,8 milioane RON (peste 99 de milioane euro) pentru a se asigura că închiderea respectivelor unități se desfășoară în condiții corespunzătoare.

Responsabilitatea luării deciziilor de a închide sau nu minele de cărbune deținute de stat revine statelor membre. În conformitate cu normele UE în materie de ajutoare de stat, în special Decizia 2010/787/UE a Consiliului, statele membre pot sprijini închiderea minelor de cărbune necompetitive în vederea atenuării impactului social și de mediu.

Din evaluarea Comisiei a reieșit că, în conformitate cu Decizia Consiliului, ajutorul vizează facilitarea procesului de închidere, urmând ca un sprijin financiar în valoare totală de 233,7 milioane RON (aproximativ 52 de milioane euro) să fie acordat lucrătorilor care își vor pierde locul de muncă ca urmare a închiderii minelor.

Sprijinul de stat va servi, în special, la finanțarea salariilor compensatorii pentru personalul disponibilizat, a programelor de reconversie profesională destinate foștilor angajați și a altor prestații sociale pentru respectivii lucrători. Acest sprijin va fi utilizat, de asemenea, pentru întreprinderea măsurilor necesare de siguranță în subteran care au legătură cu închiderea minelor, pentru reabilitarea arealelor miniere și pentru recultivarea terenurilor după închiderea minelor. Cu restul ajutorului, adică 214,1 milioane RON (aproximativ 47 de milioane euro), se vor acoperi pierderile de producție ale minelor până la închidere.

În decembrie 2010, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2010/787/UE a Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive. În temeiul respectivei decizii, industria minieră poate beneficia de sprijin de stat numai dacă acesta este necesar pentru facilitarea închiderii unei mine, fiind folosit pentru acoperirea pierderilor de producție și a costurilor excepționale rezultate din închidere.

Decizia a fost adoptată pe fundalul unei politici a UE de încurajare a utilizării unor surse regenerabile de energie și trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon care să fie durabilă și sigură și în contextul importanței tot mai reduse pe care cărbunele autohton o are în mixul energetic general al statelor membre ale UE.

Ajutoarele pentru închidere pot să acopere pierderile din exploatare, în anumite limite, și trebuie să se bazeze pe un plan de închidere aprobat. În Decizia Consiliului se prevede că o mină care a primit ajutoare de închidere trebuie să sisteze activitățile de minerit cel mai târziu la sfârșitul anului 2018.

Ajutoarele prin care se acoperă costurile excepționale rezultate din activitățile care au legătură cu închiderea minelor, în special cele destinate reducerii costurilor sociale, cum ar fi plata prestațiilor sociale sau a pensiilor anticipate, costurile lucrărilor de siguranță sau de reabilitare a arealelor care sunt efectuate în unitățile de producție vizate de închidere și costurile pentru pomparea și epurarea apelor din minele dezafectate, pot fi plătite după închidere până în 2027, tot pe baza unui plan de închidere aprobat.

SHARE
 

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră