Ciorbea sesizează CCR: Termenul de 15 zile pentru plata facturilor contravine Constituției

27 Apr 2017 | scris de Gabriela Antoniu
Ciorbea sesizează CCR: Termenul de 15 zile pentru plata facturilor contravine Constituției

Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constituțională în legătură cu reglementările care stabilesc obligaţia abonaţilor la servicii de utilităţi publice de a-şi achita facturile în termen de 15 zile, termen care curge de la data emiterii facturilor şi nu de la data primirii lor.

Avocatul Poporului consideră că, în condițiile în care termenul curge de la data emiterii facturii și, în plus, factura constituie titlu executoriu, dispozițiile legale care stabilesc acest lucru au un caracter excesiv pentru utilizatorii obligați să plătească factura în doar 15 zile de la emitere, nu de la primire.

Instituţia susţine, într-un comunicat, că termenul instituit este unul incert, care depinde de o serie de factori subiectivi, imprevizibili. Spre exemplu, operativitatea funcționării serviciilor de comunicare prin poștă.

Prevederile care fac obiectul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de Avocatul Poporului sunt art. 42 alin. (61) și (9) din Legea nr. 51/2006, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 225/2016, acestea încalcând prevederile art. 1 alin. (3) și (5), art. 21, art. 24 și art. 44 din Constituţie.

"Ca atare, din perspectiva nepredictibilității legii, Avocatul Poporului menționează că utilizatorii serviciilor publice se pot afla în situația de a primi factura după împlinirea termenului de scadență de 15 zile, termen care curge de la emitere. Avocatul Poporului apreciază că soluția legislativă adoptată este lipsită de garanţii în ceea ce îl priveşte pe debitorul obligației de plată a facturii, neachitarea în
termen putând avea importante consecinţe asupra securităţii şi stabilităţii raporturilor juridice, precum și asupra patrimoniului utilizatorului, fără ca întârzierea în îndeplinirea obligațiilor să îi fie imputabilă", susţine Avocatul Poporului, reprezentat de Victor Ciorbea.

Conform acestuia, noua reglementare nu are nicio normă care să stabilească posibilitatea utilizatorului obligat să plătească o factură ce-i parvine după împlinirea termenului de scadență, de a-şi exprima poziţia sau opoziţia, de a formula vreo apărare, de a proba buna sa credință și faptul că se găsește în situația de a plăti penalități pentru o întârziere care nu-i este nicidecum imputabilă

Instituţia mai arată, totodată, că momentul de la care este stabilită curgerea termenului de scadență nu este unul rezonabil, depăşind cadrul constituţional referitor la asigurarea accesului la justiţie.

"Or, prin efectul dispoziţiilor criticate, se produce un dezechilibru în defavoarea utilizatorului de servicii publice, în sensul că acesta trebuie să suporte sancţiunea unor penalități ori chiar consecințele patrimoniale ale titlului executoriu, fără a avea măcar posibilitatea de a formula apărări înainte de producerea acestor consecințe juridice", conchide Avocatul Poporului.
 

SHARE

Eurofrutas Temporar

Alte stiri din Actualitate

Ultima oră